Adunarea Generală Extraordinară a Consiliului Naţional al Elevilor

untitled 53Între 10 și 13 iulie 2015 a avut loc, în Buzău, “Adunarea Generală Extraordinară a Consiliului Național al Elevilor”, eveniment care a avut ca principal obiectiv susținerea elevilor in demersul lor de de a aduce in atenţia instituţiilor abilitate în domeniul educaţional dorinţele elevilor, nevoile şi viziunea acestora asupra educaţiei româneşti.
Ideea organizării unei astfel de Adunări a pornit de la nevoia elevilor de a-şi exprima viziunea privind situaţia actuală a sistemului de educaţie şi de a oferi soluţii problemelor pe care aceştia le identifică.

Pentru a evidenția necesitatea îndeplinirii acestui obiectiv, elevii au avut în vedere date colectate la nivel național, prin intermediul unui chestionar conceput de Consiliul Naţional al Elevilor, cu expertiza şi avizul sociologic ale Institutului pentru Ştiinţele Educaţiei şi Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Chestionarul a fost distribuit, prin intermediul Consiliilor Judeţene ale Elevilor, unui număr de peste 7000 de elevi din România.

În urma analizei chestionarului, s-au identificat următoarele nevoi prioritare, care au fost supuse dezbaterii :
a. Curriculum-ul școlar  și manualele școlare;
b. Dreptul la participare în luarea deciziilor – Consiliul de Administrație, CEAC, Comisia de Combatere a Violenței în Școală;
c. Dotarea școlilor;
d. Drepturile elevului în școală (1. Informare 2. Monitorizare 3. Încălcare);
e. Trasee educaționale și orientarea în carieră;
f. Voluntariatul și zona nonformală;
g. Abandonul școlar și rata de părăsire timpurie a școlii;
h. Docimologie - sistemul de evaluare;
i. Examene și Admiteri Naționale;
j. Navetiștii și școala la distanță;
k. Arhitectura tipurilor de învățământ- Viitorul școlilor profesionale;
l. Finanțarea educației și finanțarea de bază;
m. ,,Săptămâna altfel”;
n. Strategiile Naționale ce vizează sistemul de învățământ și aplicabilitatea lor;
o. Segregarea etnică și discriminarea în SIP;
p. Bursele școlare;
q. Evaluarea internă și externă a școlii și ingerințele ei;
r. Integrarea elevilor cu deficiențe.

11223696 930760833651388 2555465657725275526 nAstfel, pe 11 si 12 iulie,  au putut fi dezbătute toate cele 18 probleme identificate de către membrii Adunării Generale. Aceştia au fost împărţiţi în 2 grupe care au preluat proporţional topicurile supuse dezbaterii. În fiecare grupă a fost prezent un expert în educaţie: dl. Şerban Iosifescu – Preşedinte ARACIP şi dl. Sorin Nitulescu – expert ISE, dar şi 4 vicepreşedinţi ai Consiliului Naţional al Elevilor.
Pe data de 12 iulie, începând cu ora 14:00, s-a reunit plenul Adunării Generale în cadrul căruia s-au prezentat concluziile fiecărui atelier, iar Adunarea Generală a dezbătut şi adoptat, prin vot, fiecare concluzie. La final, rezoluţia a fost votată în unanimitate de către membrii prezenţi ai Adunării Generale.

O zi mai tarziu, rezoluţia adoptată a fost prezentată în cadrul unei dezbateri publice la care au participat:
- Sorin Cîmpeanu – Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
- Ecaterina Andronescu – Preşedintele Comisiei  pentru Educaţie, Sport şi Cercetare din cadrul Senatului României;
- Ligia Deca – consilier de stat al Preşedintelui României pe probleme de educaţie;
- Solomon Marcus – membru al Academiei Romane, matematician, lingvist, filosof, expert în istoria ştinţei şia educaţiei;
- Albert Craiu – consilierului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe probleme ale elevilor;
- Elena Tudor – Director executiv ANPDCA;
- Gabriela Alexandrescu – Director executiv Salvaţi Copiii România;
- o delegaţie formată din 4 membrii World Vision;
- Luca Ciubotaru – delegatul României la ONU - 2014;
- Monica Mocanu – reprezentant ARDOR şi ARACIP România;
- Nicol Grama – reprezentant Fundaţia Hanns Seidel - România;
- membrii Adunării Generale;
- membrii comunităţii locale.

untitled 71Mai mult decât atât, în cadrul aceleiași Adunări Generale, a fost adoptat și un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor, pornind de la nevoia de a adapta contextului social şi economic actual, mecanismele de organizare şi de funcţionare a unicii structuri reprezentative a elevilor la nivel naţional.
Prin noul Regulament, s-a decis înfiinţarea unor comisii pentru fiecare tip de învăţământ: teoretic, tehnologic, vocaţional, învătământ special pentru elevii cu deficienţe şi pentru minorităţi. Totodată, a fost înfiinţat un departament care are ca scop creşterea gradului de acces şi informare cu privire la educaţia nonformală şi la voluntariat.

O alta schimbare adusa de noul Regulament este şi desfiinţarea Consiliilor Regionale ale Elevilor, iniţiativă care oferă unitate Consiliului Naţional al Elevilor şi încurajează implicarea elevilor in procesul de reprezentare a elevilor.

Filtre arhiva