Accesarea fondurilor europene – Mediu şi dezvoltare durabilă

 

DSC 0358În perioada 16-18 martie 2016, a avut loc, la Sibiu, programul de formare „Accesarea fondurilor europene – Mediu şi dezvoltare durabilă”, continuându-se, astfel, şi în anul 2016, colaborarea dintre Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală - Cluj-Napoca şi Fundaţia Hanns Seidel România.

Acest program face parte dintr-o serie de trei cursuri care au ca temă principală accesarea fondurilor europene – noile linii de finanţare 2014-2020 destinate României, punându-se accent, în funcţie de program, pe domenii precum: mediu şi dezvoltare durabilă, dezvoltare regională şi asistenţă socială. Tematicile au fost selectate astfel încât grupele de participanţi să fie cât mai omogene, pentru o abordare cât mai practică şi eficientă a problematicii fondurilor europene.

DSC 0369Programul a fost susţinut de către domnul Mircea Orlăţan, specialist atât în domeniul elaborării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, cât şi în evaluarea acestora. În cadrul programului au fost dezbătute teme privind contextul  european - reglementări europene ale fondurilor ESI, prezentarea cadrului general al finanţărilor pentru mediu 2014-2020, identificarea sursei de finanţare pentru un proiect de mediu, stabilirea obiectivelor, activităţilor şi a indicatorilor proiectului, analiza eligibilităţii unui proiect, tehnica elaborării unui proiect de succes, evaluarea şi monitorizarea proiectelor etc.

La acest program de perfecţionare au participat 21 de persoane încadrate în instituţii publice centrale şi locale, care au atribuţii în domeniul accesării fondurilor europene şi al managementului de proiect.

Filtre arhiva