Incluziune socială - iunie 2016

DSCF2474În perioada 1 – 3 iunie 2016, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca a organizat, în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel - România, programul de perfecţionare „Incluziune socială”, adresat personalului încadrat în compartimentele de asistenţă socială ale instituţiilor administraţiei publice locale şi centrale.

Programul s-a desfăşurat la Sibiu, la Hotel Ana Airport, pe o perioadă de 3 zile şi a fost susţinut de către doamna lector univ. dr. Sorina Corman, doctor în sociologie şi de către domnul Adrian Bratu, psiholog în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu şi specialist în domeniul asistenţei sociale.

DSCF2469În cadrul seminarului au fost supuse discuţiei probleme ce vizează legislaţia naţională şi internaţională în domeniul educaţiei incluzive, instrumente şi strategii de intervenţie în educaţia incluzivă, modalităţi de aplicare a principiilor şi valorilor în incluziunea socială şi rolul managementului de caz în incluziunea socială a persoanelor defavorizate - toate aceste teme fiind însoţite de cazuri practice şi exemple concrete.

La acest program de perfecţionare au participat 18 persoane, majoritatea provenind din cadrul compartimentelor de asistenţă socială ale instituţiilor şi autorităţilor publice locale, precum şi din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială.

Filtre arhiva