Spaţiul administrativ european

DSCF2612Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca şi Fundația Hanns Seidel - România au organizat, în parteneriat, între 6 şi 8 iulie 2016, programul de perfecţionare „Spaţiul administrativ european”, adresat personalului contractual şi funcţionarilor publici din autorităţi şi instituţii publice.

Programul s-a desfăşurat în localitatea Sălişte, jud. Sibiu - Pensiunea Domnescu, pe o perioadă de 3 zile şi a fost susţinut de către doamna dr. Andreea Dragomir, asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept "Simion Bărnuţiu" Sibiu.

DSCF2606Acest program de formare a fost organizat din dorinţa de a prezenta participanţilor o viziune de ansamblu asupra Uniunii Europene, asupra principalelor instituţii ale U.E. şi asupra modului de funcţionare a întregului sistem instituţional european. Astfel, în cadrul programului au fost supuse discuţiei probleme ce vizează legislaţia U.E., principalele instituţii ale U.E., precum şi viitorul spaţiului administrativ european.

La curs au participat 19 persoane, toate încadrate în instituţii publice centrale şi locale.

Filtre arhiva