Managementul investiţiilor finanţate din fonduri europene

DSCF3480Între 17 și 19 mai, Fundația Hanns Seidel România și Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Cluj-Napoca au organizat, în parteneriat, programul de perfecţionare „Managementul investiţiilor finanţate din fonduri europene”, care s-a adresat personalului încadrat în instituţiile administraţiei publice locale şi centrale. Programul s-a desfăşurat la Sibiu, Hotel Class şi a fost susţinut de către domnul Mircea Orlăţan - specialist în domeniul elaborării şi evaluării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

 

DSCF3462Alegerea tematicii are ca fundament rolul hotărâtor al investiţiilor în realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe termen lung, în crearea premiselor unei creşteri economice durabile, îmbunătăţirii nivelului de trai al populaţiei şi dezvoltării întregului organism socio-economic. Folosirea eficientă a fondurilor europene disponibile, creşterea capacităţii de absorbţie a acestora,  precum şi scurtarea perioadei necesare trecerii de la faza de identificare a proiectelor de investiţii la cea de implementare şi de execuţie au fost obiectivele majore ale acestui program de perfecţionare.

DSCF3451În cadrul programului au fost dezbătute teme privind aspectele generale ale finanţărilor destinate sectorului public pentru perioada  2014 - 2020; tehnici de prioritizare a investiţiilor la nivelul autorităţii publice; analiza cost-beneficiu; analiza cost-eficacitate; analiza multicriterială; particularităţile managementului proiectelor finanţate din fonduri europene; aspecte temporale, financiare şi de resurse umane; tehnica elaborării unui proiect de succes; evaluarea ex ante – finanţarea – implementarea - monitorizarea proiectelor, toate aceste teme teoretice fiind exemplificate in cadrul workshop-urilor prin aplicaţii practice.

La acest program de perfecţionare au participat 20 de persoane încadrate în instituţii publice centrale şi locale, care au atribuţii în domeniul accesării fondurilor europene şi al managementului de proiect.

Filtre arhiva