The Journal of Democracy and Electoral Studies

2 Copy Copy„The Journal of Democracy and Electoral Studies” (JDES), proiect al Fundației Hanns Seidel - România și al Asociației Pro Democrația, își propune să publice și să promoveze cele mai importante studii cuprinzând analiza și dezbaterea aspectelor democratice și electorale, cum ar fi: campaniile și sistemele electorale, partidele politice, lacune ale democrației reprezentative, amenințări curente ale democrațiilor din Europa, aspecte legate de cetățenie, reprezentare politică, politici publice sau controlul civil asupra instituțiilor statului.