Accesarea fondurilor europene – Dezvoltare regională

DSC 0374În perioada 23 – 25 martie 2016, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală - Cluj-Napoca a organizat, în parteneriat cu Fundaţia Hanns Seidel - România, programul de perfecţionare „Accesarea fondurilor europene – Dezvoltare regională”, fiind cel de al doilea program de formare din seria celor 3, care au ca temă majoră de discuţie accesarea fondurilor europene - noile linii de finanţare 2014-2020 destinate României.

Programul s-a desfăşurat la Sibiu, Hotel Ana Airport, pe o perioadă de 3 zile şi a fost susţinut de către domnul Mircea Orlăţan- specialist în domeniul elaborării şi evaluării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

DSC 0383În cadrul evenimentului, s-au abordat atât teme teoretice, cât şi teme practice. Pe partea de teorie, s-a pus accent pe prezentarea Programului Operaţional Regional 2014- 2020,  relaţia dintre indicatorii programului de finanţare şi indicatorii proiectului, analiza: absorbţia fondurilor- eficienţa utilizării fondurilor- eficacitate, tehnica elaborării unui proiect, evaluarea – finanţarea -  implementarea – monitorizarea proiectelor, iar în partea practică a cursului formatorul a prezentat „secrete” pentru elaborarea unor proiecte de succes, precum şi o serie de exemple şi exerciţii practice.

La acest program de perfecţionare au participat 24 de persoane încadrate în instituţii publice centrale şi locale, care au atribuţii în domeniul accesării fondurilor europene şi al managementului de proiect.

Filtre arhiva