Managementul investiţiilor finanţate din fonduri europene

photo 3În perioada 28 – 30 martie 2016, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală - Cluj-Napoca a organizat, în parteneriat cu Fundaţia Hanns Seidel - România, programul de perfecţionare „Managementul investiţiilor finanţate din fonduri europene”, care s-a adresat personalului încadrat în instituţiile administraţiei publice locale şi centrale.

Programul s-a desfăşurat la Sibiu, Hotel Ana Airport şi a fost susţinut de către domnul Mircea Orlăţan - specialist în domeniul elaborării şi evaluării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

photo 4Această tematică a fost aleasă întrucât investiţiile au un rol hotărâtor în realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe termen lung, în crearea premiselor unei creşteri economice durabile, îmbunătăţirii nivelului de trai al populaţiei şi dezvoltării întregului organism socio-economic. Folosirea eficientă a fondurilor europene disponibile, creşterea capacităţii de absorbţie a acestora,  precum şi scurtarea perioadei necesare trecerii de la faza de identificare a proiectelor de investiţii la cea de implementare şi de execuţie au fost obiectivele majore ale acestui program de perfecţionare.

 

photo 5În cadrul evenimentului, au fost dezbătute teme privind aspectele generale ale finanţărilor destinate sectorului public pentru perioada  2014- 2020; tehnici de prioritizare a investiţiilor la nivelul autorităţii publice; analiza cost-beneficiu; analiza cost-eficacitate; analiza multicriterială; particularităţile managementului proiectelor finanţate din fonduri europene; aspecte temporale, financiare şi de resurse umane; tehnica elaborării unui proiect de succes; justificarea necesităţii finanţării proiectului din surse nerambursabile; evaluarea ex ante – finanţarea – implementarea - monitorizarea proiectelor, toate aceste teme teoretice fiind exemplificate in cadrul workshop-urilor prin aplicaţii practice.

La acest program de perfecţionare au participat 26 de persoane încadrate în instituţii publice centrale şi locale, care au atribuţii în domeniul accesării fondurilor europene şi al managementului de proiect.

Filtre arhiva