Accesarea fondurilor europene – Dezvoltare regională

IMG 20161011 WA0024În perioada 5 – 7 octombrie 2016, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Cluj-Napoca a organizat, în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel - România, programul de perfecţionare „Accesarea fondurilor europene – Dezvoltare regională”, fiind primul program de formare din seria celor trei care au ca temă principală de studiu accesarea fondurilor europene - noile linii de finanţare 2014 - 2020 destinate României.

În cadrul acestui program, s-au abordat atât teme teoretice, cât şi teme practice. Pe partea de teorie, s-a pus accent pe prezentarea Programului Operaţional Regional 2014 - 2020,  relaţia dintre indicatorii programului de finanţare şi indicatorii proiectului, analiza: absorbţia fondurilor - eficienţa utilizării fondurilor - eficacitate, tehnica elaborării unui proiect, evaluarea – finanţarea -  implementarea – monitorizarea proiectelor, iar, în partea practică a cursului, formatorul a prezentat „secrete” pentru elaborarea unor proiecte de succes, precum şi o serie de exemple şi exerciţii practice.

IMG 20161011 WA0011Programul s-a desfăşurat la Sibiu, Hotel Class,  pe o perioadă de trei zile şi a fost susţinut de către domnul Mircea Orlăţan - specialist în domeniul elaborării şi evaluării proiectelor cu finanţare nerambursabilă. La curs au participat 14 persoane încadrate în instituţii publice centrale şi locale, care au atribuţii în domeniul accesării fondurilor europene şi al managementului de proiect.

Filtre arhiva