Accesarea fondurilor europene: mediu şi dezvoltare durabilă

DSCF2825În perioada 12 - 14 octombrie 2016 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Cluj-Napoca a organizat, alături de Fundația Hanns Seidel - România, programul de formare „Accesarea fondurilor europene: mediu şi dezvoltare durabilă”, al doilea din seria celor trei cursuri care au ca temă principală accesarea fondurilor europene – noile linii de finanţare 2014-2020 destinate României.

Programul a fost susţinut de către domnul Mircea Orlăţan, specialist atât în domeniul elaborării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, cât şi în evaluarea acestora. În cadrul evenimentului, au fost dezbătute teme privind contextul  european - reglementări europene ale fondurilor ESI, prezentarea cadrului general al finanţărilor pentru mediu 2014-2020, identificarea sursei de finanţare pentru un proiect de mediu, stabilirea obiectivelor, activităţilor şi a indicatorilor proiectului, analiza eligibilităţii unui proiect, tehnica elaborării unui proiect de succes, evaluarea şi monitorizarea proiectelor.

La acest program de formare au participat 15 persoane încadrate în instituţii publice centrale şi locale, care au atribuţii în domeniul accesării fondurilor europene şi al managementului de proiect.

Filtre arhiva