Vizita delegației din Cernăuți, Ucraina la CTFCAPL Sibiu

deleg 5În perioada 1 - 5 noiembrie 2016, cu susținerea Fundației Hanns Seidel - România, a avut loc vizita delegației din Cernăuți, Ucraina, din cadrul Centrului Regional Cernăuți de Reciclare şi Perfecţionare a Calificării Funcţionarilor Organelor de Stat, de Autoadministrare Locală, a Întrepriderilor, Instituţiilor şi Organizaţiilor de Stat, compusă din: Dr. Mykola Iarmystyi – Director al Centrului, Dr. docent Serhii Hakman – Director adjunct - Şef Secţie Cercetare Ştiinţifică a Centrului, Albina Hryshchenko - Director Adjunct - Şef Secţie de Studii si Metodică a Centrului.

deleg 4Delegația s-a deplasat la Sibiu – Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu, într-un schimb de experientă în domeniul formării și în vederea încheierii unor colaborări viitoare între cele două instituții.

Cele mai importante activități desfășurate în cadrul vizitei au constat în participarea la seminarul ”Comunicarea în instituțiile publice”, cu scopul de a observa modul de organizare și desfăsurare a programelor de formare organizate de CRFCAPL Cluj-Napoca, primirea delegației la sediul CTFCAPL Sibiu, prezentarea activitătii centrului, vizitarea instituției, prezentarea activitătii centrului din Cernăuti și încheierea unui acord de intenții între cele două instituții având ca obiect cooperarea interinstitutională prin schimb de experientă în domeniul organizării activitătilor de instruire și cercetare stiintifică.

deleg 6De asemenea, important de menționat sunt și vizita la sediul Instituției Prefectului - județul Sibiu (primirea delegației de către prefectul județului Sibiu, prezentarea instituțiilor, vizitarea instituției prefectului) și cea la Muzeul civilizației populare tradiționale ASTRA Sibiu.

Filtre arhiva